Grafische vormgeving, Webdesign, Brand design

Communicatiepakket Gemeente Reinigingsdienst

Het verhaal:

Het ontwerp voor het communicatiepakket kwam voort uit een opdracht voor mijn opleiding tot grafisch vormgever. Het betreft een reorganisatie binnen de fictieve gemeente Timboektoe.

Bij een reorganisatie binnen de gemeente, wordt de gemeentelijke reinigingsdienst neergezet als een op zich staande organisatie. Hiervoor is een nieuwe visuele identiteit nodig. De reorganisatie gaat gepaard met de invoering van ondergrondse containers. Deze zijn ter vervanging van de traditionele middelen voor het verwerken van glas, papier en huishoudelijk afval. Alle bijkomende communicatiemiddelen moeten ontwikkeld worden en passen binnen de visuele identiteit. Hierbij werd specifiek gevraagd naar communicatie voor de verschillende soorten afval. Ook moest het communicatiepakket voorzien in briefpapier, een ontwerp van de home page en een brochure.

De opdracht:

| Opzetten visuele identiteit voor de organisatie: Gemeente Reinigingsdienst.

| Communicatie op de ondergrondse containers die duidelijk moet aangeven welke afval soort in welke container hoort.

Diverse communicatiemiddelen die nodig zijn om de informatie te verspreiden, zoals briefpapier, folders en website.

Opleverdatum:

Werkzaamheden:

Grafische vormgeving, Webdesign, Redactioneel ontwerp

De resources:

Klik op de resources voor meer informatie over de betreffende applicatie, tool of service.

Het resultaat:

Om het ontwerp te onderscheiden van soortgelijke organisaties, had ik een aantal richtlijnen opgesteld. Ik wilde geen gebruik maken van (ronddraaiende) pijlen, zoals veel reinigings- en recyclingbedrijven doen. Daarnaast wilde ik het gebruik van de kleur groen voorkomen. Natuurlijk is de kleur groen de eerste kleur waar mensen aan denken als het gaat om bijvoorbeeld recycling. Maar voor de fictieve opdracht gever was “onderscheidend zijn” een belangrijk criterium. Omdat de reorganisatie van de Gemeente reinigingsdienst en de invoering van de ondergrondse containers tegelijk plaats vonden, zouden veel bewoners het als één en hetzelfde zien. Daarom heb ik besloten de ondergrondse containers te verwerken in het logo. Vervolgens was het logo de basis voor de nodige symbolen voor de verschillende afvalsoorten.

Wil je ook van jouw merk de nieuwe superheld maken?

Ik ben jouw sidekick in brand design & creativiteit.