Paul Hendriks, gevestigd aan Legionairshof 9, 6852RV te Huissen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Legionairshof 9

6852RV Huissen

Tel: 0627076542

Paul Hendriks is de Functionaris Gegevensbescherming van Paul Hendriks. Hij is te bereiken via info@dekunningconcepts.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Paul Hendriks verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dekunningconcepts.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Paul Hendriks verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Paul Hendriks neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nadat je een product of dienst hebt afgenomen bij Paul Hendriks blijf je maximaal 2 jaar in ons klantenbestand zitten zodat we je kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten of diensten. Uiteraard kun je je hiervoor afmelden. De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Toestemming voor gegevensverwerking bewaren we om die reden bijvoorbeeld ten minste 5 jaar. Paul Hendriks bewaard gegevens nodig voor de boekhouding, dus ook facturatiegegevens, 7 jaar. Dit ivm de wettelijke verplichtingen naar de belastingdienst. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@dekunningconcepts.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Paul Hendriks deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Paul Hendriks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Paul Hendriks jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Leveranciers:

Wij maken gebruik van de voglende leveranciers die persoongesgegevens verwerken namens Paul Hendriks: Flexwebhosting, Google, Elementor. Met elk van deze leveranciers ie een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Adverteerders:

Als je gebruik maakt van de gratis producten whitepapers, e-books en/of webinars, kunnen je gegevens gedeeld worden met de betreffende adverteerder. Bij deelname aan een van onze events kunnen je gegevens gedeeld worden met een sponsor. De betreffende adverteerders en sponsoren mogen eenmalig contact met je opnemen. We wijzen je hier altijd vooraf expliciet op.

Google Analytics:

Dekunningconcepts.nl bevat een cookie van Google Analytics, een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze dienst houdt aantallen bezoekers bij en levert rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan wettelijk verplicht worden om informatie aan derden te geven en deze namens Google te verwerken. Paul Hendriks heeft hier geen invloed op. Paul Hendriks heeft Google geen toestemming gegeven de analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De data die Google verzamelt, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google gebruikt een Standard Contractual Clause (SCC). Met deze standaardcontracten van de Europese Commissie kan doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie plaatsvinden, op voorwaarde dat er sprake is van een passend beschermingsniveau.

Social Media (Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Behance)

Paul Hendriks heeft buttons om pagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals in de titel benoemd. Deze buttons bevatten code van deze sociale netwerken en zorgen voor het plaatsen van cookies. Paul Hendriks heeft daar geen invloed op. In de privacyverklaringen van de boven genoemde social mediakanalen kun je lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die via deze cookies worden verwerkt.

De zoveel mogelijk geanonimiseerde data wordt door de genoemde social media kanalen verzameld en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze sociale netwerken gebruiken Standard Contractual Clauses (SCC). Met deze standaardcontracten van de Europese Commissie kan doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie plaatsvinden, op voorwaarde dat er sprake is van een passend beschermingsniveau.

Mailchimp

Paul Hendriks maakt gebruik van Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven en mailings. De gegevens die we uit Mailchimp halen, gebruiken we voor analyse en optimalisatie van onze dienstverlening.

Wij hebben met Mailchimp een dataverwerkingsovereenkomst gesloten die gebaseerd is op een Standard Contractual Clause (SCC). Met deze standaardcontracten van de Europese Commissie kan doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie plaatsvinden, op voorwaarde dat er sprake is van een passend beschermingsniveau.

Indien noodzakelijk voor service- en supportdoeleinden kunnen medewerkers van Mailchimp in de Verenigde Staten voor korte periodes data van onze abonnees, waar mogelijk geanonimiseerd, inzien. Dit beperken wij echter tot een minimum en omvat enkel noodzakelijke informatie. De inzage van data valt onder de SCC die met Mailchimp is afgesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Paul Hendriks gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Paul Hendriks gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Noodzakelijk:

Statistieken:

Lijst met cookies voor het laatst bijgewerkt op: 04-02-2021

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paul Hendriks en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dekunningconcepts.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Paul Hendriks wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Paul Hendriks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dekunningconcepts.nl